Praha, DinoPark

DinoPark Praha v OC Galerie Harfa